DOCUMENTS PLATAFORMA
 
- Carta adreçada als veïns demanant col·laboració per a saldar el deute amb el pèrit judicial.
 
- Estudi fet per la Plataforma segons la factura presentada pel pèrit
 
- Escrits presentats a l'Audiència Nacional contra la factura presentada pel pèrit. Document 1 i document 2.
 
- Assemblea veïnal convocada pel 22 d'octubre a l'Escola del Clot
 
- Carta de la nova junta de la Plataforma (14-05-2009)

TRAÇAT VALLÈS (amb costos)

TRAÇAT SANTS - SAGRERA PER CARRER ARAGÓ

SONDEJOS SANTS - BALMES (15)

SONDEJOS BALMES - PADILLA (2)

SONDEJOS PADILLA - SAGRERA

ESTATUTS PLATAFORMA

ESCRITS ALS PRESIDENTS DE COMUNITATS i ALS VEÏNS

- Maig 2005

- Gener 2006

- Octubre 2006

- Gener 2007

- Abril 2007

- Juny 2007

- Agost 2007

AL·LEGACIONS DE LA PLATAFORMA

ESCRIT DE PODERS PER A PLEITS

RESUM DE L'AUTO DEL TRIBUNAL

CARTA DE RÈPLICA A EL PERIODICO

FULLS DE SIGNATURES

- Canvi de traçat

- Parlament de Catalunya

- Parlament Europeu

ADIF

- Escrit ADIF-INTEMAC inspeccions

- Carta inspeccions d'ADIF

- Escrit per dirigir a ADIF

- "Acreditació" que porten els "inspectors"

- Full esquema d'una inspecció d'ADIF